Prima la Musica

Het kamerorkest Prima La Musica werd in 1991 opgericht door Dirk Vermeulen, chef-dirigent. Alle musici van Prima La Musica spelen op moderne instrumenten. Dit is een bewuste keuze van Dirk Vermeulen, die de verworvenheden op het vlak van de uitvoeringspraktijk van oude muziek wil combineren met de rijke klank van moderne instrumenten. Prima La Musica toont hiermee aan dat een goed kamerorkest in staat is om muziek van alle tijden op een doordachte, stijlvolle en hoogstaande manier te brengen.

Het repertoire is heel uitgebreid en omvat orkestrale en vocaal-instrumentale werken uit 400 jaar muziekgeschiedenis. Haydn is van bij de aanvang "huiscomponist" van het ensemble, zijn muziek is een metafoor voor de openheid van geest die het orkest evenzeer nastreeft. Prima La Musica herkent in Haydn's muziek de rijkdom van inventie en diversiteit in vorm en genre, de combinatie van speelsheid en diepte in inhoud en uitdrukkingskracht.

In de loop der jaren begeleidde het orkest olv Dirk Vermeulen tal van wereldberoemde solisten: Barbara Hendrickx, Jaap Van Zweden, Peter Lucas Graf, José van Dam, Cyndia Sieden, Peter Zazofsky, Isabelle van Keulen, Sabine Meyer, Stephen Salters, Albrecht Breuninger, Bernard Soustrot, Carlos Bonell, Henning Kraggerud, ..

Naast de "gewone" programmatie heeft Prima La Musica ook stilaan een traditie opgebouwd in de creatie en realisatie van speciale projecten: een tournee met de chansonnier Jan De Wilde, het theaterconcert Music-Hall. Ook de reeks familie- en kinderconcerten kent jaarlijks een groot succes. Onder de titel "Prima la Musica vertelt.." komen verschillende componisten aan bod en dit in samenwerking met verteller/acteurs zoals Herwig De Weerdt, Warre Borgmans, Geert Hautekiet , Michaël Pas en Bert André.

In 2001 betrad Prima La Musica de wereld van de Jazzmuziek met Toots Thielemans en het trio Philippe Catherine en waren reeds meerdere malen te gast op het het North Sea Jazz festival in Den Haag (Georges Duke , Dianne Reeves, Wayne Shorter) In 2005 sluit ook het project CROSS - TALK aan bij deze voorliefde voor jazz met een creatie van Jeroen D'Hoe.

Het orkest staat ook onder de leiding van gastdirigenten. In de keuze daarvan komen kwaliteit én verscheidenheid aan bod.

Er werden 18 cd-opnamen gerealiseerd bij de labels EMI, RGIP en EUFODA met muziek van W.A.Mozart, J.Haydn, J.Ph. Rameau, L. Boccherini e.a.

Prima la Musica geniet de steun van de Provincie Oost Vlaanderen


Mission statement

In de westerse wereld in het algemeen en in de Benelux in het bijzonder wemelt het van gespecialiseerde orkesten en ensembles, variërende van kamerorkesten die het courante klassieke en romantische repertoire vertolken tot en met gezelschappen die zich ofwel richten op de uitvoeringspraktijk van de muziek uit de 17de tot en met de 18de eeuw dan wel diegene welke zich uitsluitend bezighouden met het spelen van eigentijdse muziek. Dit heeft een moeilijk te betwisten verrijking van het muzikale landschap opgeleverd waarbij alle instrumentale en instrumentaal-vocale muziek van Bach tot en met Boulez gecoverd is. Tegelijkertijd heeft deze specialisatie in het repertoire tot een aanzienlijke verschraling van de diversiteit binnen het gemiddelde concertprogramma geleid waardoor er gaandeweg tal van kleine deelpublieken zijn ontstaan, gericht op gespecialiseerde concerten. Een ander gevolg van deze specialisaties is dat het repertoire van de symfonie- en kamerorkesten die zich niet hebben gespecialiseerd en zich derhalve de desbetreffende uitvoeringspraktijk niet hebben eigengemaakt, enorm is ingekrompen en voor het grootste stuk stoelt op de 19de eeuw en de daaruit voortvloeiende stromingen.

Wat in de grote arena van het muzikale bestel ontbreekt, is een ensemble met een qua repertoire integrale en alle segmenteringen doorbrekende programmering. Hierin ligt de grote uitdaging van Prima La Musica: een orkest zijn met een artistiek beleid waarbinnen de muziek niet in allerhande vakjes is opgesloten, maar waarin diverse en uiteenlopende stijlgebieden en genres uit tal van eeuwen broederlijk met elkaar zijn verenigd, waarin de ijking van heden en verleden een constante factor is, en wel zodanig dat het geheel meer is dan de optelsom van de delen. Werk van componisten van de Tweede Weense School als Schoenberg, Berg en Webern, alsmede dat van Stravinsky en Bartók, van grote na-oorlogse componisten als Boulez, Berio, Dutilleux, Ligeti en Lutoslawski, maar tevens werk van laat-20ste-eeuwse en zelfs 21ste-eeuwse componisten, moeten dankzij deze visie een even vanzelfsprekend fenomeen vormen op concertprogramma's als muziek van Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn en Brahms, waarvoor dit nu al lang geldt. Op basis hiervan krijgt de muziek van de jongste generatie componisten een structurele kans binnen het concertaanbod, mede door het geven van compositieopdrachten in binnen- en buitenland.

Om bovengenoemde ambitie te realiseren is het voor Prima La Musica aanbevelenswaardig zich van een modern instrumentarium te bedienen, met als belangrijkste pluspunt dat de confrontatie tussen oude en nieuwe muziek op een volwaardig verantwoorde wijze kan plaatsvinden. Deze keuze hoeft een verantwoorde uitvoeringspraktijk van de muziek uit de 18de en vroeg - 19de eeuw geenszins in de weg te staan, aangezien het leeuwendeel van de principes uit de historiserende musicologische denkwereld zich perfect laat vertalen naar een modern instrumentarium. Bovendien werkt de wetenschap van de syntaxis op het gebied van de historische uitvoeringspraktijk, betreffende frasering, articulatie, zinsbouw alleen maar ten gunste van het realiseren van verwante eisen binnen het domein van de moderne muziek, waardoor men de vermeende bekende oude muziek op zijn beurt met andere oren zal gaan beluisteren, en het mes aan twee kanten snijdt. Het resultaat betekent naast een flexibel aanbod, minstens zo belangrijk, ook een flexibele speelcultuur, met als batig saldo ongekende en verrassende muzikale horizonten en panorama's.

Met deze unieke, eigentijdse en toekomstgerichte artistieke visie wordt het centrale credo nagestreefd door Dirk Vermeulen en zijn musici:

Prima la Musica!


Nederlands      English

Contact

   Prima la Musica
   Achterdreef 80
   B-9270 Laarne

   Planning & Productie
   Jo Vercruysse
   tel +32 477 42 41 43
   info@primalamusica.be & jo.vercruysse@telenet.be  E-mail

Prima La Musica
geniet de steun van :